Våra tjänster

Här följer ett urval på våra tjänster samt en kort beskrivning. Vill du så tar vi hand om hela paketet och DU kan fokusera på att driva Ditt företag på bästa sätt.

Bokföring

Utifrån dina underlag konterar och registerar vi verifikationer, och gör månatliga avstämningar. Du bestämmer själv nivån på behovet av hjälp.

Fakturering / Kundreskontra

Kunden kan välja mellan att fakturera i eget system eller i vårt affärssystem. Vi har kontroll på betalda och obetalda fakturor i reskontran. Vid önskemål hanterar vi även kravhantering och förlängningen i betalningsföreläggande.

Leverantörsreskontra

Leverantörsfakturor registreras och konteras i reskontran. Vi har kontroll på betalda och obetalda leverantörsfakturor. Vi hjälper till med betalning av fakturor (även utlandsbetalningar) och har uppkoppling via Internet med bankgirot vilket gör det möjligt att sända betalning med fil.

Lönehantering

Vi gör lönen för bolagets anställda, har kontroll på anställdas semesterdagar, sjukdagar osv. Vi redovisar uppgifter till Fora och inkomstuppgifter till Skatteverket.

Digital redovisning

Trygg Digital Redovisning innebär att din redovisning sköts i molnet vilket gör:

-Direkt tillgänglighet via dator och mobil
-Bättre översikt och kontroll
-Minimering av pappershantering
-Tidsbesparande
-Digital kvittohantering

Bokslut

Vi upprättar det årliga bokslutet med avskrivningar och periodiseringar samt upprättar bokslutsunderlag till revisorns årliga revision. Vi har kontakt med bolagets revisor. Efter kundens önskemål upprättar vi även månads- och delårsbokslut.

Årsredovisningar

Vi upprättar årsredovisningen enligt aktiebolagslagen.

http://www.bolagsverket.se/
http://www.notisum.se/

Deklarationer / Taxering

Vi upprättar den årliga inkomstdeklarationen för bolaget samt i förekommande fall delägarens deklaration.

Bolagsbildningar

Vi hjälper till att bilda Aktiebolag och Enskild firma hos Bolagsverket. Vi hjälper även till att registrera er för F-skatt, Moms och Arbetsgivaravgifter hos Skatteverket.

Vid behov kan vi hjälpa er med revisor för bolaget då vi har samarbeten med ett flertal Revisionsbyråer.

Budget

Vi hjälper er upprätta årsbudget.

Resultatuppföljning

Vi hjälper er med resultatuppföljning i förhållande till årsbudget och föregående års resultat.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning kring alla förekommande frågor/ärende som rör företaget antingen själva eller via vårt nätverk av experter.